Райфайзен Банк

От банката предлагат два вида финансиране за лекари, стоматолози и фармацевти - кредит за закупуване на нова медицинска техника и овърдрафт

Полученото финансиране може да бъде до 60 000 лв.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Банката предоставя два вида кредити за финансиране на специалисти – за закупуване на медицинска техника и овърдрафт на база приходи от НЗОК.

Кредитът за закупуване на нова медицинска техника, е предназначен за спомагане на обновлението и модернизацията на медицински кабинети. Размерът на получената сума може да бъде до 60 000 лв или тяхната равностойност в евро, а срокът за погасяването му – до 5 години.

Клиентът получава гратисен период до 6 месеца. Лихвеният процент е променлив, определян според размера, валутата, срока и обезпечението. С новата теника лекарите имат възможността да обновят и модернизират своите медицински кабинети и клиники, за да отговарят на последните изискванията и стандарти в здравеопазването.

Банката предлага овърдрафт за финансиране на лекари, стоматолози и фармацевти, които имат сключен договор с НЗОК и минимум 24 месеца медицинска практика. Размерът на получената сума може да бъде до 60 000 лв. Валутата е в лева или евро. Лихвата е променлива.

Срокът за погасяване на получената сума може да е до 12 месеца. Като обезпечение за кредита служи залог върху вземанията на кредитополучателя по сметките му в банката.