Райфайзен Банк

Кредитна карта MasterCard Business на Райфайзен Банк е предназначена за микропредприятия и за лица със свободни професии, с предоставени безплатни застраховки при пътуване и за защита.

Безконтактната бизнес кредитна карта осигурява гратисен период до 50 дни и участие в програма за лоялност

Средно (9 votes)
Повече Информация: 

Кредитна карта MasterCard Business е предназначена за собственици на микропредприятия, които имат до 2 млн. лева годишен оборот. Картата може да бъде получена и от всички клиенти, упражняващи свободни професии - стоматолози, адвокати и др.

Ползвайки своята MasterCard Business, клиентът може да управлява и контролира разходите си по-успешно, а по-голяма сигурност при ползване на картата му е осигурена чрез вградения в нея чип. При свое желание, той може да издаде неограничен брой допълнителни карти, определяйки иднивидуално техния лимит, както и да кандидатства за паралелен фирмен кредит.

Предоставени са безплатни застраховки "Помощ при пътуване" и "Защита на картата". Картата е безконтактна, с възможност за бързо разплащане за точни суми. При ползване на картата клиентът участва в програма за лоялност за притежатели на безконтактни кредитни карти, издадени от банката.

Валутата на картата е определяна според избора на клиента в лева или евро, а при кандидатстване за нея не се изисква поръчителство или минимален депозит за гаранция. Валидността на картата е до 3 години, като след това клиентът може да избере автоматичното ѝ подновяване. Получената по картата сума е определена индивидуално при оценка на кредитоспособността, като минумумът е 500 лева.

При ползването на MasterCard Business клиентът има на разположение гратисен период между 20 и 50 дни, при направени покупки с картата. Лихвеният процент е определян на годишна база и само върху използваната сума за времето на ползване: 18.9%.

Клиентът може да внася минимална погасителна месечна вноска, която да възлиза на 5% от дължимата сума. Погасяването на използваната сума става на 20-то число, като може да стане онлайн, на каса или с превод.

Бизнес клентите на банката могат да вземат и безконтактна Debit MasterCard Business.