Райфайзен Банк

Потребителският кредит може да бъде получен без поръчител, с отговор за одобрение до 2 часа

Кредитът осигурява сума до 7 000 лв., като за получаването му не се изисква превод на работна заплата

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Потребителският кредит за физически лица с бърз отговор за получаването му осигурява на клиента сума до 7 000 лева. При кандидатстване за него не е изисквано представяне на поръчител, както и не е поставено условие за превод на работна заплата в банката.

Срокът за изплащане на кредита е максимално удължен – от 6 месеца до 7 години. Клиентът може да го погаси предсрочно по всяко време без да заплаща такса за това.

При кандидатстване за него клиентът получава отговор дали е одобрен в рамките на 2 часа. След това отпускането на кредита става при улеснена и съкратена процедура. Необходими документи при кандидатстване са представяне на документ за самоличност и попълнено искане за кредит.

Лихвеният процент е фиксиран за първата година от изплащането и плаващ за останалия период. Лихвата за първата година е 15.50% когато клиентът избере да използва застраховка на кредитни вноски и пакет "Живот" за срока на кредита; без ползване на допълнителни продукти - 17.50%.

Други потребителски кредити на банката са "Стандартен потребителски кредит", "Потребителски кредит срещу залог на парични средства", "Потребителски кредит за клиенти с доход над 1400 лв." и "Потребителски кредит срещу ипотека". Предимствата на "Кредит с отговор до 2 часа" включват бързата процедура по получаване и освобождаването от изискване за гаранции - поръчител и превод на заплата.