Райфайзен Банк

Промоционалните условия по кредита включват освобождаването от такса за обслужване за първата година и възможността за получаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Друго предимство е високият размер на финансиране, както и осигуреният преференциален лихвен процент за първите 5 години

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

При взимане на жилищен кредит от Райфайзен Банк на клиента е осигурена фиксирана лихва за първите 5 години от ползването му. Той може да използва също кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса обслужване за първата година.

С цел пестене на времето на клиента, процедурата по вземане на кредита е бърза. При кандидатстване за кредита той може да получи сума в размер до 400 000 лева. Срокът за погасяване на кредита е 30 години. За обезпечение срещу получената сума служи първа по ред ипотека върху недвижим имот.

Кредитът предоставя на клиента 4.15% фиксирана лихва за първите 5 години, a през оставащия срок на кредита е осигурен променлив годишен лихвен процент. Този годишен лихвен процент може да се постигне при няколко условия.

Единият вариант е клиентът да ползва застраховка на кредитни вноски, пакет "Живот ПЛЮС" за срок от 5 години. Другият е да се възползва от пакет „Комфорт” с поне едно активно комунално плащане и онлайн регистрация за Райфайзен. Третият вариант е клиентът да превежда своята работна заплата по сметка в банката.