Първа Инвестиционна Банка

Потребителски кредит "КЕШ+” на Първа Инвестиционна Банка представлява кредит, предоставен срещу залог на парични средства, депозирани в банката.

Първа Инвестиционна Банка

Депозит "Рекорд" осигурява на клиента по-висок лихвен процент за спестяванията му, както и възможност за ежемесечно усвояване лихвата по депозита.

Първа Инвестиционна Банка

Депозит "6 х 6" на Fibank осигурява допълнителна лихва за всеки нов шестмесечен период, за който клиентът подновява депозита си, а при случай на предсрочното му прекратяване той не губи лихвата за приключил период.

Първа Инвестиционна Банка

Предоставените от Fibank бизнес кредити по програма JEREMIE предлагат на клиента възможността за осъществяване на своите бизнес идеи.

Първа Инвестиционна Банка

Безконтактни кредитни карти на MasterCard PayPass и Visa payWave Classic на Fibank предоставят на клиента възможността за бързи и сигурни плащания, с включени към тях бонус програми.

Първа Инвестиционна Банка

Бизнес кредитни карти Visa и MasterCard на Fibank са предназначени за улесняване на финансовите операции на фирмата на клиента, като помагат за осъществяването на контрол и оптимизация на разходите.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
до 80 % от стойността на недвижимите имоти

Ипотечен кредит на Fibank предоставя на клиента надеждна подкрепа при осъществяване на неговите бизнес идеи.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
без ограничение

От юли 2016 г. "Супер кредит" е предлаган при промоционална по-ниска лихва – от 4.45% фиксирана за периода на овърдрафт при кредити, обезпечени с ипотека.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Няма ограничение

Микрокредитът е предоставен с промоционална лихва от 4.5%, валидна от месец юли 2016 г.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
до 60% от пазарната стойност

Бизнес кредит за закупуване на недвижими имоти в България е предназначен за чужденци, които живеят и работят извън страната ни, и искат да закупят собствен имот в нея.