Първа Инвестиционна Банка

Безконтактни кредитни карти на MasterCard PayPass и Visa payWave Classic на Fibank предоставят на клиента възможността за бързи и сигурни плащания, с включени към тях бонус програми.

Безконтактните кредитни карти MasterCard PayPass и Visa payWave Classic могат да бъдат използвани за разплащане и теглене на средства от банкомат както в страната, така и в чужбина.

Средно (21 votes)
Повече Информация: 

Освен възможността за бързо разплащане, картите предоставят гратисен период и възможност за автоматично подновяване след изтичане срока за тяхната валидност.

Безконтактни кредитни карти са два вида - MasterCard PayPass, Visa payWave Classic. Максималният размер на кредитния лимит е до 50 000 лв. или тяхната равностойност в евро или щатски долари, като получената сума е определяна индивидуално според кредитоспособността на всеки клиент.

Лихвените условия са формирани съответно лихвения бюлетин на банката, като клиентът може да ползва предоставения му гратисен период до 45 дни при изплащане на задължението.

Кредитната карта може да бъде получена без изискване за обезпечение. Срокът за валидност на картата е 3 години, като при изтичането му картодържателят може да посочи автоматичното му подновяване.

Кредитните карти са с включени бонус програми при ползване - програма "YES" за притежатели на MasterCard и програма Cashback, за всички притежатели на револвиращи кредитни карти от Fibank - с натрупване на бонус точки при всяко пазаруване.

Безконтактни плащания могат да бъдат осъществени на ПОС терминали, означени с логото PayPass и payWave, които клиентът може да намери в кафенета, ресторанти за бързо хранене, бензиностанции, аптеки и магазини и при други търговци.

Безконтактните кредитни карти осигуряват по-голяма функционалност от традиционните картови продукти, като при използване на MasterCard PayPass и Visa payWave клиентът може да заплати само с докосване на картата до обозначеното с лого ПОС устройство.

Тази функция може да бъде полезна на клиента, когато бърза, а покупките му са за малки суми. Чрез подобна карта той може да плаща точни суми, без изчакване на ресто, като по този начин контролира ежедневните си плащания, които принципно заплаща в брой.