Първа Инвестиционна Банка

Бизнес кредитни карти Visa и MasterCard на Fibank са предназначени за улесняване на финансовите операции на фирмата на клиента, като помагат за осъществяването на контрол и оптимизация на разходите.

Сред предимствата на кредитните карти са предоставените изгодни условия, удобство и сигурност при използването им, както и осигурената безплатна застраховка при пътуване.

Средно (7 votes)
Повече Информация: 

Когато взима своята бизнес кредитна карта от Fibank, на клиента са гарантирани редица предимства, като осигурените оборотни средства за бъдещите 3 години. С кредитната карта той може да тегли пари и да пазарува навсякъде по света, във всеки момент от денонощието.

Осигуреният кредитен лимит може да бъде ползван от един или повече служители на предприятието, които получават поименна карта. Гарантирана е сигурност при ползването ѝ, като клиентът получава отчет при всяко плащане чрез извлечение по сметката.

На притежатиля на бизнес картата е осигурена също така и медицинска застраховка при пътуване в чужбина. Когато бизнес кредитната карта е международна, на клиента са гарантирани висок кредитен рейтинг, както и кредитна история, която може да служи като гарант за неговия бизнес. Осигурени са му също така редица възможности, както и престиж и доверие.

Бизнес кредитни карти Visa и MasterCard са предоставени във валута според преференциите на клиента - левове, евро, щатски долари. Картата може да бъде използвана 3 години. Клиентът, който ползва международна бизнес кредитна карта с гратисен период, може да използва такъв за 45 дни.

Бизнес кредитните карти му осигуряват сума в размер до 50 000 лева, а миниалният размер се определя от вида на картата: при Visa Класик и MasterCard Сребърна това може да бъде минимум 1000 лева или тяхната равностойност в друга валута; при Златни карти Visa или MasterCard - минимум 10 000 лева.

Клиентът може да избере кредитната карта, която най-точно съответства на неговите потребности. Бизнес кредитните карти могат да бъдат два вида: карта с гратисен период и карта без минимална месечна вноска.

Бизнес кредитни карти с гратисен период са MasterCard Business, MasterCard Business Gold, Visa Business Standard, Visa Business Gold, като при тях е осигурен гратисен период до 45 дни, а минималната месечна вноска е определяна като 5% от дебитното салдо към последния ден на отчетния период.

Бизнес кредитни карти без минимална месечна вноска са MasterCard Сребърна или MasterCard Business Златна, Visa Класик или Visa Златна, като при тях клиентът е освободен от ангажимента да следи и погасява минимални месечни вноски - това става в произволен момент, чрез всяко постъпление по сметката.

Други безнес кредитни карти, предлагани от банката, са с логото на Diners Club - Diners Club - ПИБ и Diners Club Classic, с осигурен револвиращ кредитен лимит, възможност за изплащане на задълженията на вноски и осигурено членство в клуба на Diners Club International.