Първа Инвестиционна Банка

Бизнес кредит за закупуване на недвижими имоти в България е предназначен за чужденци, които живеят и работят извън страната ни, и искат да закупят собствен имот в нея.

Сред предимствата на кредита е безплатната застраховка "Имот" на предложения като обезпечение имот и освобождаване от такси отпускане и ангажимент

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Също така съществува опцията и за изплащане на получената сума на равни месечни вноски, което позволява на клиента по-лесно да планира своите разходи. Повече за погасителните планове по ипотечни кредити можете да прочетете в раздела на настоящия сайт "Често задавани въпроси".

Ипотечният бизнес кредит е предназначен за покупка на недвижими имоти в страната ни от чужди граждани, които живеят и получават доходите си в чужбина. Условие за неговото получаване е кредитоискателят да бъде юридическо лице с регистрирана своя фирма в страната ни. Кредитът му предоставя уникалната възможност да прекара своята почивка в страната ни, като отседне в собствения си дом.

Размерът на бизнес кредита е без ограничение, а срокът за неговото погасяване е до 15 години след неговото получаване. Валутата на получената сума е в евро. Неговата цел е да предостави на своя получател възможността да закупи недвижим имот в страната ни.

Клиентът ползва гратисен период до 6 месеца, когато използва кредита за покупка на необзаведен имот, през който период той изплаща само дължимата лихва по кредита, без да погасява главницата. Годишният лихвен процент е плаващ.

Нужното обезпечение за получаване на кредита е ипотекиране на закупения имот или на друг, приет от банката, недвижим имот. Нужно е също така чуждестранният гражданин, собственик и управител на фирмата, да гарантира със своето поръчителство, като това може да бъде направено и от неговата съпруга. При получаване на банков кредит, клиентът получава до 70% от пазарната стойност на предоставения за обезпечение имот.

Усвояването на кредита става еднократно, а начинът за неговото погасяване е на анюитетни (равни месечни) вноски. Клиентът не дължи такса за неговото отпускане, както и комисиона за ангажимент. От банката му предоставят също така безплатна застраховка "Имот".