Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
10 000 лв

Потребителският кредит е с фиксирана лихва за целия период на изплащане и може да бъде получен без изискване за превод на работна заплата и без поръчител.

Обединена Българска Банка

Депозит „На разпоположение” може да бъде открит по-лесно и удобно онлайн

Обединена Българска Банка

Кредитът е презназначен за закупуване на нови автомобили или мотоциклети; на употребявани автомобили; както и за закупуване на нов автомобил, който клиентът да използва за осъществяване на таксиметрова дейност.

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
500 000 лв

Кредитът е предоставен с промоция при рефинансиране, с освобождаване от такси при кандидатстване и одобрение

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
20 000 лв

Промоцията на кредита включва ниска лихва 6.910% и отпускане без превод на работна заплата и без такса за кандидатстване

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
500 000 лв.

Ипотечният кредит е предоставен с промоция при рефинансиране до 31 декември 2016 г. с освобождаване от такси за кандидатстване и одобрение.

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
200 000 лв.

Кредитът е отпускан без такси при кандидатстване и одобрение при рефинансиране, с максимален размер до 200 000 лв. и предварително одобрение до 1 ден

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
120 000 лв.

Многоцелевият ипотечен кредит от ОББ осигурява на клиента възможността да разполага със средства за покриване на финансови нужди от всякакъв вид при атрактивни лихвени условия

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
40 000 лв.

Потребителският кредит с превод на работна заплата, предоставен от ОББ, е много добър начин един клиент да получи необходимите за него средства при преференциални условия.

Обединена Българска Банка

Международни кредитни карти VISA и MasterCard с новата услуга, предоставяща възможност за изплащане на безлихвени вноски на направените покупки, както и с отстъпка 50% от стандартната годишна такса