Обединена Българска Банка

Кредитът е презназначен за закупуване на нови автомобили или мотоциклети; на употребявани автомобили; както и за закупуване на нов автомобил, който клиентът да използва за осъществяване на таксиметрова дейност.

Активът, обект на сделката, трябва да бъде предоставен от автодилъри.

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Размерът на получената сума зависи от вида на автомобила. При нов автомобил получената сума може да бъде във валута лева или евро, съответно - до 100 000 лева/ 50 000 евро.

Кредит за закупуване на автомобил втора употреба е предвиден в размер до 50 000 лева. За закупуване на автомобили, предназначени за таксиметрова дейност, клиентът може да получи сума до 100 000 лева.

Срокът за изплащане на кредита, както и лихвените условия по него, отново са определени от вида на закупения с него актив. Периодът за изплащане на нов автомобил е до 5 години.

При закупуване на употребяван автомобил, клиентът трябва да го изплати до 4 години и условие към него е сборът от възрастта на автомобила и срокът на кредита да не е повече от 8 години. Актив, закупен с цел осъществяване на таксиметрова дейност трябва също да бъде изплатен до 4 години; а мотоциклет - до 3 години.

При взимане на кредита клиентът трябва да участва с първоначална сума - 15% при нов автомобил; 20% при автомобил втора употреба; и 10% при закупуване на автомобили за таксиметрова дейност. Нужното обезпечение за получаване на кредита е направата на особен залог върху автомобила или мотоциклет, обект на сделката.

Изплащането на кредита става на равни месечни вноски. Нужните застраховки за получаване на автомобила са Каско, Гражданска отговорност и Застраховка Живот за кредитополучателя.

Оценката за стойността на автомобила се определя според определената от продавача цена или според стойността на автомобила по застрахователна полица или документ за остатъчна стойност.