Обединена Българска Банка

Ипотечният кредит е предоставен с промоция при рефинансиране до 31 декември 2016 г. с освобождаване от такси за кандидатстване и одобрение.

Атрактивните условия на кредита включват 4.683% променлива лихва, освобождаване от такси, висок максимален размер и дълъг период за изплащането му.

Средно (17 votes)
Повече Информация: 

Кредитът може да бъде използван за строителство на жилищен имот или довършителните работи по него и предоставя възможност на клиента да финансира до 100% от създаването на своя нов дом.

Лихвените условия са валидни при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”, на клиента е осигурена 4.836% променлива лихва независимо от валутата на кредита.

При кандидатстване за кредита клиентът не плаща такса за кандидатстване и получава предварително одобрение до 1 ден. Осигурен му е висок максимален размер на кредита 250 000 евро или съответно – 500 000 лева, а срокът за погасяването му е изключително дълъг – до 35 години. Клиентът не дължи такса за предсрочното му погасяване.

За обезпечение на кредита се изисква ипотекиране на недвижим имот. Предоставената сума се финансира на три транша – до 40% от одобрения размер на кредита е осигурена при разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект; до 80% при достигане на етап „груб строеж“; и 100% финансиране при представяне на АКТ 15.

При отпускане на кредита, на клиента се предлага по-голяма сигурност със застрахователна програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество и Живот".

За кандидатстване и получаване на одобрение на кредита, кредитополучателят трябва да отиде в най-близкия до него клон на ОББ, като представи своя лична карта и документ за доход. За получаването на тази сума е необходимо сключването на застраховки „Имот“ и „Живот“.

От банката предлагат също така и Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане, също предоствен при 4.683% променлива лихва във валута лева и евро, без такса за кандидатстване и с одобрение до 1 ден при финансиране до 200 000 лв. и срок за погасяване до 20 години.