Обединена Българска Банка

Кредитът е предоставен с промоция при рефинансиране, с освобождаване от такси при кандидатстване и одобрение

Атрактивните условия на кредита включват изключително ниският лихвен процент за първите три години от изплащането му, както и получаването на предварително одобрение, преди да е избран имотът.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Ипотечният кредит на ОББ предоставя на клиента 4.9% фиксиран лихвен процент за първите три години от ползването му, при валута лева. През останалия период на кредита лихвеният процент е променлив. Валутата на получената сума е в лева. Клиентът е освобеден от такси при кандидатстване за получаване на кредита, както и при предсрочното му погасяване.

След кандидатстване за кредита, клиентът получава бърз отговор за предварителното одобрение на изискваната от него сума в рамките на 1 работен ден. Ипотечният кредит може да бъде в размер до 500 000 лева. Периодът за погасяване на получената сума е също така максимално дълъг - до 35 години.

Ипотечният кредит на ОББ е предназначен за закупуване на жилищен имот, както и при строителство и довършителни работи. Получаната сума може да бъде използвана и за рефинансиране на друг ипотечен кредит на клиента, като при това клиентът е освободен от такси в процеса на кандидатстване и одобрение. Като обезпечение за кредита служи ипотека върху недвижим имот.

Клиентът може да се възползва също от предоставената от банката застрахователна програма "Защита на дома и семейството", като използва комплексното покритие "Имущество и Живот".

При кандидатстване за предварително одобрение за кредита, клиентът може да отиде в най-удобния за него офис на банката, като представи своя документ за самоличност и документ за получавания от него доход.