Обединена Българска Банка

Кредитът е отпускан без такси при кандидатстване и одобрение при рефинансиране, с максимален размер до 200 000 лв. и предварително одобрение до 1 ден

Атрактивните условия на кредита включват ниска 4.683% променлива лихва, както и осигуряване на висок максимален размер на кредита.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Ипотечният кредит на ОББ за ремонт и обзавеждане осигурява на клиента възможност да подобри и обзаваде своето жилище, при това осигурявайки комфорт за себе си и своите близки.

Предвиден е за финансиране на основен ремонт и подобрения на жилището, както и за довършителните работи. Клиентът може да използва осигурената сума и за покупка на мебели и обзавеждане на своето жилище. Кредитът предоставя възможност за преобразяване на жилището на клиента или пък неговото обновяване при освежаване или закупуване на нови мебели.

След получаването на кредита, от клиента не са изисквани фактури за разходите, като по такъв начин той може свободно да разполага с предоставените му средства.

Ипотечният кредит е с равни лихвени нива в лева или евро. Клиентът може да използва 4.683% променлива лихва, независимо от валутата на кредита, при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”.

За получаване на кредита не са изисквани такси за кандидатстване или за предсрочно погасяване. Клиентът получава и бърз отговор – предварително одобрение до 1 ден. Предоставен му е също висок максимален размер на кредита до 100 000 евро /200 000 лева, както и дълъг срок за изплащане на получената сума – до 20 години.

Схемата на финансиране се осъществява в няколко транша, според получената сума. При сума до 50 000 евро, клиентът усвоява получените средства на два транша, съответно 40% и 60% от парите. Получен кредит до 100 000 евро е получаван на три пъти, съответно 40%, 30% и 30% от сумата.

Изискваното обезпечаване, необходимо за получаване на кредита е ипотекиране на недвижим имот. За осигуряване на по-голяма сигурност при взимане на кредита, клиентът може да се възползва от предоставената му застрахователна програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество и Живот".

При кандидатстване за ипотечния кредит, той може да посети най-удобния за него клон на ОББ.