Обединена Българска Банка

Промоцията на кредита включва ниска лихва 6.910% и отпускане без превод на работна заплата и без такса за кандидатстване

Обединен кредит от ОББ е предназначен за клиенти, които искат да обединят своите задължения, избирайки най-добрия вариант за своите лични финанси.

Средно (10 votes)
Повече Информация: 

Кредитът осигурява на клиента възможност да обедини своите задължения на едно място, избирайки най-изгодните за него финансови условия. Осигурено му е удобство, като обслужва преди утежняващите го кредити наведнъж, само с една месечна вноска.

Изплащането на обединеното задължение става на равни месечни вноски, като клиентът има възможността да погасява вноските си направо на банкомат на ОББ. При желание от негова страна, той може да използва застрахователната програма „Защита на кредита”.

Обединен кредит предоставя на клиента сума до 20 000 лева. Срокът за погасяването на получения кредит е определян съответно неговата сума. Това може да са 6 години при получена сума между 1 000 и 5 000 лева; 8 години - за сума от 5 001 до 10 000 лева; и 10 години - при получен кредит над 10 001 лева.

Лихвата по кредита е промоционална - 6.910% плаващ лихвен процент. Кредитът е отпускан без изискване за превод на работна заплата и без дължима такса при кандидатстване.