Обединена Българска Банка

Многоцелевият ипотечен кредит от ОББ осигурява на клиента възможността да разполага със средства за покриване на финансови нужди от всякакъв вид при атрактивни лихвени условия

Атрактивните условия на кредита включват ниската лихва, получаването на бързо одобрение и освобождаване от такси за кандидатстване и одобрение.

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Многоцелевият ипотечен кредит предоставя на клиента равни лихвени нива в лева или евро. Условията на кредита включват 5.683% променлива лихва, независимо от валутата на кредита, при условия, че клиентът превежда своята работна заплата в банката или прави регулярни постъпления по сметка „Комфорт“.

При кандидатстване за кредита не се заплаща такса, както и при неговото предсрочно погасяване. След кандидатстване, клиентът получава и бърз отговор за предварително одобрение на изискваната от него сума в рамките на 1 ден. Кредитът предоставя на клиента сума в размер до 60 000 евро/120 000 лева. Срокът за изплащането му може да бъде в период до 20 години.

За по-голяма сигурност на клиента, банката предлага застрахователната програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество и Живот". При кандидатстване за предварително одобрение и последвало получаване на ипотечния кредит, клиентът може да посети най-удобния за него клон на ОББ.

Изискваното обезпечение за получаване на многоцелевия кредит е ипотекиране на жилищен имот. За получаването на тази сума е необходимо e сключването на застраховки „Имот“ и „Живот“. Повече за видовете ипотечни кредити и техните параметри можете да прочетете в раздел "Често задавани въпроси".