Интернешънъл Асет Банк

Ипотечният кредит на Асет Банк е многоцелеви продукт, който може да бъде ползван за финансиране на ремонти или довършителни работи, за реконструкция на дома, обзавеждането му, закупуване на автомобил или за текущи нужди, както и за рефинансиране на други ипотечни или потребителски кредити.

Интернешънъл Асет Банк

Потребителският кредит до 7 000 лв. е предоставен с цел финансиране на текущи нужди и за рефинансиране на същeствуващи кредити, като може да бъде получен без изискване за поръчител

Интернешънъл Асет Банк
Макс кредит: 
30 000 лв.

Микрокредит за оборотни средства е предоставен при изгодна лихва, намаляваща през периода на изплащане, и при възможност за автоматично удължаване на срока

Интернешънъл Асет Банк

"Ново Изкушение 2" е срочен депозит, който осигурява възможност за еднократно теглене на суми, неограничено довнасяне на средства, както и запазване на изплатената лихва при предсрочно прекратяване, с постоянно нарастващи на всеки период годишни лихвени проценти.

Интернешънъл Асет Банк

"Асет Срочен депозит" е продукт, предоставян на физически и юридически лица с добра доходност и възможност за неограничено довнасяне по всяко време

Интернешънъл Асет Банк

Срочен депозит "Асет 25" е нов продукт на банката, предназначен за физически лица, със специално предложение за отстъпки и безплатно издаване на дебитна карта

Интернешънъл Асет Банк

"Асет Изкушение 4" представлява срочен четиридневно нарастващ депозит, предоставен при кратък и гъвкав срок и възможност за довнасяне на неограничени по размер суми.

Интернешънъл Асет Банк
Макс кредит: 
7 000 лв

Потребителският кредит с размер до 40 000 лв. е осигурен с изискване за поръчител, с освобождаване от такси и безплатно издаване на дебитна карта

Интернешънъл Асет Банк
Макс кредит: 
90% от размера на депозита

Асет револвираща кредитна карта срещу залог на парични средства може да бъда стандартна или златна, с финансиране на до 90% от обезпечението и безплатно издаване