Интернешънъл Асет Банк

Потребителският кредит с размер до 40 000 лв. е осигурен с изискване за поръчител, с освобождаване от такси и безплатно издаване на дебитна карта

Кредитът има за цел финансиране нужди на клиента, като закупуване на обзавеждане за неговия дом, покупка на нов автомобил, различни текущи разходи, както и за рефинансиране на други кредити.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Стандартният потребителски кредит е предоставян в размер до 40 000 лева или тяхната равностойност във валута евро. Срокът за изплащане на получаната сума е до 120 месеца. Клиентът може да избере между два начина за неговото погасяване - на равни анюитетни месечни вноски или на равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва.

Предвиден е и гратисен период, определен също така от желанието на клиента и предложените му възможности. Изискваното обезпечение е според сумата на кредита: за суми до 15 000 лв. е нужен един поръчител и/или залог - движима вещ, вземане, ценна книга; при кандидатстване за сума над 15 000 до 40 000 лв. - 2 поръчители или залог. Годишният лихвен процент е плаващ.

Потребителският кредит може да бъде получен от лица с осигурени доходи от безсрочен трудов договор, от еднолични търговци, от физически лица с доходи от стопанска дейност и други, както и от практикуващи свободни професии.

Предоставените на кредитополучателя предимства включват предложените конкурентни лихвени нива и допълнителни отстъпки при ползване на пакетите - "Асет Заплата", "Асет Предимство" и, когато получаната сума е използвана за рефинансиране на кредит от друга банка.

При ползване на кредита е включена услугата за интернет банкиране Асет Онлайн с безплатно активиране. Кредитополучателят може да издаде напълно безплатно и своята международна дебитна карта Maestro с чип, към която са включени допълнителни услуги.