Интернешънъл Асет Банк

Асет револвираща кредитна карта срещу залог на парични средства може да бъда стандартна или златна, с финансиране на до 90% от обезпечението и безплатно издаване

Картата предоставя изгодна лихва и безплатно ползване на услуги и застраховка при пътуване

Средно (7 votes)
Повече Информация: 

Кредитният лимит на Асет револвираща кредитна карта е определен до 90% от размера на депозита. Картата може да бъде два типа: MasterCard Standard и MasterCard Gold.

Размерът на кредитния лимит е до 90% от размера на депозита, като се спазват критериите за типа карта. При MasterCard Standard лимитът е определен до 10 000 лв., а при MasterCard Gold – над 10 000 лв. Валутата на картите може да бъде в лева или евро. Годишният лихвен процент на двата типа карти, изчислен при покупки или теглене на пари в брой е съответно – за MasterCard Standard – 9,00%; за MasterCard Gold – 8,00%, изчислени в лева/евро.

За кредитната карта на Асет е определен гратисен период до 45 дни за транзакции от вида „Плащане на стоки и услуги“. Минимална погасителна вноска е 5% от формираните по картата задължения, увеличени с начислените лихви за базовия месец, както и просрочени лихви и главница (ако има такива), но не по-малко от 30 валутни единици. Погасяването трябва да стане до 15-то число на всеки месец.

Предимствата на Асет револвираща кредитна карта срещу срочен депозит са многобройни. В зависимост от вида на картата – MasterCard Standard или MasterCard Gold, клиентът има възможност да кандидатства за различни кредитни лимити. Улеснена е процедурата за откриване на кредитна карта за физически лица срещу открит срочен депозит, като това може да стане и на името на трето лице.

При транзакции от вида „Плащане на стоки и услуги“, на клиента е предоставян до 45 дни гратисен период. Кредитната карта гарантира конкурентни лихвени нива. Клиентът не плаща такса за издаването на своята карта и получава висока степен на защита чрез персонален ПИН код и вграден в картата чип. Чрез безплатната услуга Issuer Online клиентът получава незабавен достъп до всеки постъпил превод по картовата сметка.

Асет револвираща кредитна карта предоставя на клиента уникалното удобство да има достъп до пари в брой навсякъде по света, 24 часа в денонощието. Чрез нея той може лесно и удобно да прави резервации за хотели, да взема под наем автомобили, да запазва и плаща самолетни билети. Той може да ползва своята карта и за осъществяване на покупки в Интернет, поръчване на стоки и услуги по телефон и др.

От банката предлагат също така и кредитни карти с минимален неснижаем остатък, с възможност за използване на собствени средства по картата и в два вида - стандартна или златна.