Инвестбанк
Макс кредит: 
5 000 лв

Кредит за пенсионери е предназначен за финансиране на текущи потребности на физически лица, чиито доходи са от пенсия, като може да бъде получен под формата на кредит или овърдрафт

Инвестбанк

Ипотечен кредит "Улеснение" на Инвестбанк е специализиран продукт за рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки, предоставен с промоционална лихва.

Инвестбанк

Ипотечният кредит е предоставен при промоционални условия - финансиране на до 95%, фиксирана лихва за първите 5 години и освобождаване от такси

Инвестбанк
Макс кредит: 
80% от стойност на имот

Потребителският кредит осигурява максимален срок на погасяване - до 25 години, освобождаване от редица такси и лихвени бонуси при ползване на допълнителни продукти и услуги

Инвестбанк
Макс кредит: 
20 000 лв

Универсален потребителски кредит на Инвестбанк е предназначен за покриване на текущи нужди, като са предвидени лихвени бонуси ако клиентът ползва допълнителни продукти и услуги

Инвестбанк
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Новата международна кредитна карта на Инвестбанк VISA FreeCard е разработена специално за клиенти, които практикуват свободни професии.

Инвестбанк
Макс кредит: 
3500 евро

Международната кредитна карта "MasterCard Travel Card" отговаря на необходимостите на всички пътуващи хора, а "MasterCard Family Card" е създадена специално за нуждите на цялото семейство