Инвестбанк

Новата международна кредитна карта на Инвестбанк VISA FreeCard е разработена специално за клиенти, които практикуват свободни професии.

Средно (9 votes)
Повече Информация: 

За издаването на картата не са необходими депозити и друг вид обезпечения, а получената сума е формирана в съответствие доходите на клиента.

Клиентът, притежател на VISA FreeCard, е освободен от такса за издаване, както и за преиздаване на своята карта. За издаването на картата не са необходими депозити и друг вид обезпечения.

Кредитният лимит е определян индивидуално за всеки клиент – в зависимост от нивото на осигурителния му доход. Той не е таксуван за плащане на ПОС терминали в страната и чужбина. На клиента е гарантирана и диверсифицирана лихва – той ползва по-ниска лихва при плащане на ПОС уствойства.

Кандидатстващият за VISA FreeCard трябва да представи трудов договор или данъчна декларация. По такъв начин, клиентът може да кандидатства за получаване на картата единствено чрез представяне на личната си карта и копие от последната подадена данъчна декларация. След получаване на картата, на клиента е осигурено спокойствие чрез предоставения му, 30-дневен гратисен период за погасяване на задълженията.

Минималната месечна вноска, която трябва да внася за използване на VISA FreeCard, е в размер на 5% от задължението по картата. За по-голяма сигурност на клиента, той получава SMS известяване за извършени транзакции и др.