Инвестбанк

Потребителският кредит осигурява максимален срок на погасяване - до 25 години, освобождаване от редица такси и лихвени бонуси при ползване на допълнителни продукти и услуги

Сред предимствата на кредита са предоставеният висок размер на финансиране и ниският лихвен процент, който се формира ако клиентът избере да ползва лихвените бонуси.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

"Инвест Комфорт" на Инвестбанк е потребителски кредит с функциналностите и параметрите на ипотечен - дълъг срок на погасяване, финансиране според предложения за обезпечение имот и фиксирана лихва за първите 5 години. Може да бъде ползван за посрещане на текущи нужди или рефинансиране на кредити.

Потребителският кредит осигурява на неговия получател сума в размер до 80% от оценката на имота, като финансирането му е определено според вида на предложения за обезпечение имот, неговата степен на завършеност, както и неговото местоположение.

Срокът за погасяване на получаната сума е до 25 години, като клиентът получава гаранция за фиксирана лихва през първите 5 години от изплащането му. Той е освободен от такси при отпускане на кредита, за неговото управление, както и от такса при възможност за предсрочното му погасяване.

Когато клиентът се възползва от предложените му лихвени бонуси, той получава ниска лихва от 6.50%. Валутата на кредита е в евро. Неговото погасяване става според избора на клиента чрез анюитетни месечни вноски, равни вноски по главница и намаляващи вноски по лихва или чрез индивидуален погасителен план.

Лихвеният процент по кредита е формиран според доходите, получавани от клиента - дали той е на редовен трудов договор или получава други доходи. За лица с доход над 2000 лева; които са на трудов договор, договор за управление, такива, които получават доказани доходи на лекари и зъболекари, доходи на морски лица и такива, които са декларирани в годишна данъчна декларация, фиксираният лихвен процент през първите пет години от ползване на кредита е от 7.50%. За останалия период лихвата е плаваща.

Изискване на банката е предложеният за обезпечение имот да бъде застрахован за целия перид на кредита за рискове от природни бедствия - земетресения, пожари, наводнения и стихийни бедствия. Клиентът от своя страна трябва да е застрахован за злополука и заболяване.