Инвестбанк

Универсален потребителски кредит на Инвестбанк е предназначен за покриване на текущи нужди, като са предвидени лихвени бонуси ако клиентът ползва допълнителни продукти и услуги

Сред предимствата на кредита са предоставените нови и по-изгодни лихви при изплащането му.

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Клиентът може да използва получената сума за финансиране на ремонт и обзавеждане на дома си, да заплати своето обучение, както и при закупуване на различни предмети, нужни му във всекидневието.

Универсален потребителски кредит предоставя на клиента сума в размер до 20 000 лева или тяхната равностойност в евро, предназначена за посрещане на текущите нужди на клиента. Срокът за погасяване на кредита е до 10 години. Погасяването става на равни месечни вноски. Лихвата по кредита е фиксирана.

При получаване на потребителския кредит, на клиента са предложени нови и по-изгодни лихвени проценти. Те са определени в зависимост от срока за изплащане на кредита, както и според това дали неговият получател има възможност да превежда своята работна заплата по сметка в банката.

При кредити за изплащане до 5 години, лихвеният процент е 10 %, при превод на работна заплата от страна на клиента и 11,5% - без превод на заплата. Когато срокът на кредита е над 5 години, по него има съответно 10,5% фиксирана лихва при превод на работна заплата и 13,5% - без превод на заплата.

Клиентът може да се възползва от предоставените му лихвени бонуси по кредита. Когато избере да издаде дебитна карта, лихвеният процент спада с 0,1%, а е намален с 0,2%, когато клиентът избере да издаде кредитна карта или използва услугите "Времето е пари" или "Елетронно банкиране". Лихвеният бонус не трябва да бъде повече от 0,5%.

Нужното обезпечение за получаване на кредита е залог на вземане върху работна заплата при получен кредит до 10 000 лева, като при суми над 10 000 лева до максималната стойност на кредита се изисква и представяне на 1 поръчител.

Изискваните от банката застраховки трябва да покриват рисковете злополука и заболяване.