ПроКредит Банк
Макс кредит: 
20 000 лв

Потребителски кредит на ПроКредит Банк е предназначен за физически лици с доходи от постоянен трудов договор, собствен бизнес или пенсия, с осигурен размер до 20 000 лв.

ПроКредит Банк
Макс кредит: 
30 000 лева

Кредит „Енергийна ефективност” на ПроКредит Банк е целеви кредит, предназначен за физически лица.

ПроКредит Банк
Макс кредит: 
10 000 лв

Кредитна карта Visa Classic на ПроКредит Банк е предназначена за клиенти, които имат доход от постоянен трудов договор или от пенсия, както и за лица с доход от бизнес, с осигурен лимит до 10 000 лв.

ПроКредит Банк
Макс кредит: 
80% от пазарната стойност

Кредит "Нов Дом" на ПроКредит Банк е ипотечен кредит за физически лица, който осигурява максимално финансиране на до 80% от стойността на обезпечението