ПроКредит Банк

Кредитна карта Visa Classic на ПроКредит Банк е предназначена за клиенти, които имат доход от постоянен трудов договор или от пенсия, както и за лица с доход от бизнес, с осигурен лимит до 10 000 лв.

Сред предимствата на кредитната карта са осигурената безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Кредитна карта Visa Classic е предназначена за клиенти с постоянен доход, който е привеждан по сметка в банката. Изискването за лица на трудов договор е да бъдат от минимум три месеца при настоящия си работодател. Лимитът на кредитната карта е от 2 000 до 10 000 лева. Валутата на картата може да бъде в лева или евро.

Клиентът получава възможност за използване на гратисен период до 30 дни. Картата е валидна 4 години, като след този период клиентът може да избере възможността за автоматичното ѝ подновяване. Като бонус при използване на Visa Classic той получава безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина.

Годишният лихвен процент е определян съгласно лихвения бюлетин на банката. Изплащането на задължението става според избора на картодържателя чрез: превод от друга банкова сметка; използване на Интернет банкиране на банката; или вноска в брой в някои от клоновете на ПроКредит.

Картата може да бъде погасявана цялостно в рамките на посочения за изплащане период, като при това клиентът не дължи лихва. Друга възможност е частичното погасяване - картодържателят решава каква част от задължението да погаси, като това трябва да бъде не по малко от 5% от дължимата сума или 10 лева.

Сред предимствата на кредитна карта Visa Classic са възможността за заплащане без такса на стоки и услуги в страната и чужбина, както и по Интернет. Клиентът може да използва своята карта и за да прави резервации в хотели и за самолетни билети. Картата може да бъде използвана и за заплащане на битовите разходи - сметките за ток, телефон, вода и др., което може да стане и на банкомат чрез услугата b-pay.

Гарантирана е сигурност при ползване на картата чрез вградения в нея чип, предпазващ я от злоупотреби. Всяко теглене или осъществено плащане с картата е отразявано от получаване на SMS. Кандидатстването за кредитната карта става чрез попълване на искане и предоставяне на други необходими документи в клон на банката.