ПроКредит Банк

Кредит „Енергийна ефективност” на ПроКредит Банк е целеви кредит, предназначен за физически лица.

Неговата цел е да осигури средства за енергоспестяващи технологии, за да бъде подобрена енергийната ефективност на дома.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Кредитът предоставя на клиента възможност да намали разходите за отопление или електричество на своето жилище. Мотото на банката, което се отнася и за този продукт е, че природата е инвестиция, която си заслужава. Затова на клиента са предложени преференциални условия за финансиране на енергоспестяващи технологии.

Кредит „Енергийна ефективност” предоставя на клиента специални условия за финансиране, като при представянето на всеки проект банката изчислява според собствена методология ефекта от инвестицията.

Кредитът е предназначен за редица цели, сред които е закупуването и монтирането на енергоспестяващи прозорци; изолация на стени, покриви, подове и тавани и други, като клиентът има възможността сам да посочи от коя фирма доставчик да закупи желаното оборудване.

Кредитополучатели могат да бъдат физически или юридически лица, както и жилищни кооперации. Изискване към физическите лица, които заявяват получаването на кредита, е да имат доходи от постоянен трудов договор или пенсия.

Собствениците на фирма могат да използват кредита за подобряване на своя личен дом. Предвидената сума е от 1 000 до 30 000 лева, предоставена във валута лева. Срокът за погасяване на получената сума е от 6 месеца до 7 години. След кандидатстване за него, клиентът получава отговор дали е одобрен за получаването му в рамките на 2 работни дни.

Той е освободен от такси за разглеждане на искане и при отпускане на кредита. Изискваното обезпечение за получаването му е превод на работна заплата по сметка в банката или представяне на лице-съдлъжник. Лихвеният процент е формиран съгласно лихвения бюлетин на банката.