Общинска Банка

Златна револвираща кредитна карта MasterCard е предоставена с юбилейна програма по случай 20-годишнината на банката, с освобождаване от такса за обслужване за срок от 20 месеца

Общинска Банка
Макс кредит: 
40 000 лв.

Потребителският кредит е предоставен с размер до 40 000 лв. и промоция при рефинансиране на кредитни задължения към други банки или финансови институции.

Общинска Банка

Жилищен кредит „Мечтан дом“ е предоставен с промоция за млади семейства до 31 декември 2016 г., с освобождаване от такси и безплатна застраховка "Живот"