Общинска Банка

Жилищен кредит „Мечтан дом“ е предоставен с промоция за млади семейства до 31 декември 2016 г., с освобождаване от такси и безплатна застраховка "Живот"

Клиентът може да получи сума до 100 000 лв., като лихвеният процент е определян според срока и размера на кредита, с възможност за получаване на допълнителен продукт и кредитна карта без такса за обслужване

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредит „Мечтан дом“ е предоставен в промоция с освобождаване от такси за проучване и анализ, одобрение и предсрочно погасяване и безплатна застраховка "Живот". Лихвеният процент започва от 5.25% и зависи от размера на кредита.

Минималният размер на кредита е до 10 000 лева, като общата дължима сума е формирана въз основа на срока за погасяване на кредита – 15 и 30 години.

Максималният размер на кредита е определен от вида строителство - 50% при панелно; 80% при монолитно строителство; и до 60% с приключване на сделката до размера на обезпечението по договора.

Годишният лихвен процент е променлив и еднакъв за кредити в лева и евро, формиран според процента на финансиране и срокът на кредита - от 5.25% при изплащане до 15 години и от 5.50%, при срок над 15 години и при размер на кредита до 60%. Изискваното обезпечение е ипотека върху недвижим имот, като има условие за внасяне на доход на клиента по сметка в банката.