Societe Generale Експресбанк

Жилищен кредит "Мост" е предназначен за закупуване на ново жилище, паралелно с продажбата на собствен имот на кредитополучателя, с осигурено финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище.