Овергаз Капитал
Макс кредит: 
7 000 лв.

Потребителският кредит на Овергаз е предназначен за финансиране на редица текущи нужди на всеки клиент и моге да бъде получен без поръчител