Международната револвираща кредитна карта DYNAMIC Visа на Алфа Банк е предназначена за покупки, като е съвместен продукт между банката и магазини Карфур България.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

При ползването на картата клиентът може да се възползва от включената към нея програма DYNAMIC, осигуряваща възвръщане на процент при всяка направена покупка, като отстъпките могат да бъде ползвани при плащане със самата карта и възможност за проверка на наличността от тях онлайн.

При ползване на картата е осигурен гратисен период за покупки – от 20 до 50 дни. Дневният лимит при теглене на пари в брой е до 1 000 лв., а при покупки може да бъде разполагано с целия кредитен лимит. При пазаруване с карата могат да бъдат ползвани и отстъпки при всяка покупка, направена в страната, чужбина и Интернет според условията на програмата DYNAMIC.

Картата е безплатно издавана и преиздавана при изтичане на валидността. Клиентът може да получава и безплатно месечно извлечение по наличността по нея, както и да издава допълнителни карти към основната.

При частично погасяване на задълженята той трябва да внесе до 20 дни след датата на издаване на извлечение 3% от ползваната сума. Валидността на картата е 4 години.