Потребителски Кредит Максимум на Алфа Банк е предназначен за клиенти, които получават месечен доход над 2 200 лева.

Сред предимствата на кредита са високият размер на финансиране, както и бързото одобрение на изискваната сума.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Потребителският кредит Alpha Максимум предоставя на клиентите възможност за получаване на суми от 1 000 до 40 000 лева. Срокът за погасяване на кредита е от 6 до 96 месеца, в зависимост от получената сума. Процедурата по кандидатстване за него е лесна и клиентът получава бърз отговор дали е одобрен.

Кредитът включва изцяло прозрачни условия, като при него не се изисква поръчителство, освен при определени случаи. Кандидатстването за потребителски кредит Alpha Максимум става лесно и удобно онлайн, при обаждане на посочен от банката телефон, както и във всеки удобен на клиента офис на банката.

Необходимите документи за получаването му са лична карта, попълване на искане за кредит и при необходимост – служебна бележка от работодател. Усвояването на кредита става еднократно, а начинът на погасяването му е чрез равни месечни анюитетни вноски.

Кредит Максимум гарантира на своя получател ниски лихвени годишни проценти, които са определени от превод на работна заплата или внасане на минимална погасителна вноска по сметка в банката.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив - 6М SOFIBOR + надбавка 6.50% при превод на получаван доход по сметка в банката и ползване на застрахователна програма Alpha Защита на плащанията. При възможност за предсрочно погасяване на дължимата сума, клиентът не трябва да заплаща наказателни такси.