Пощенска Банка

Стандартен потребителски кредит е предоставен с промоционална лихва и възможност за експресно усвояване.

Допълнителни предимства са улеснената процедура по кандидатстване и допълнителната отстъпка в лихвата при превод на работна заплата и ползване на пакетна програма.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Стандартен потребителски кредит е съобразен с нуждите на клиента, като той може да избере най-подходящите условия за себе си при изплащането му.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и определян индивидуално. Промоционалните условия до 31 декември 2016 г. включват лихвен процент от 6,25% до 8,45%, при условие превод на работна заплата.

Максималният размер на получената сума е до 40 000 лева или тяхната равностойност в евро. Предвиденият срок за изплащане на сумата е до 10 години. Месечните вноски също така са съобразени с плановете и възможностите на клиента.

Кандидатстването за кредита може да стане по-лесно и удобно, чрез попълване на онлайн искане. Клиентът получава отговор дали е одобрен за изискваната от него сума в рамките на един работен ден, има и възможност за експресно разглеждане на искането с усвояване до 1 час. Процедурата по кандидатстване е също така улеснена, като той трябва да представи само личната си карта. В отделни случаи банката може да изисква и допълнителни документи или представяне на поръчител.

Стандартен потребителски кредит е предназначен за посрещане на редица текущи нужди на клиента. Получената сума може да бъде използвана също така за ремонт на дома - и за неговото обзавеждане или закупуване на битова техника, покупка на автомобил или при заплащане на такси за обучение. Кредитът може да бъде използван и за обединяване на задълженията.

Друг кредит на банката в промоция е "Различен потребителски кредит" с промоционално ниска лихва, сума до 40 000 лв. и срок за погасяване от 5 или 10 години, с възможност за получаване обратно 10% от платената лихва до 31 декември 2016 г. при изпълняването на определени условия. Повече информация клиентът може да получи в сайта на банката, раздел "Потребителски кредити".