БНП Париба

Кредит за обединяване на задължения на БНП Париба представлява специализиран потребителски кредит, предназначен за обединяване на задълженията на клиента.

Сред предимствата на кредита са възможността за получаване на допълнитeлна сума, както и фиксираните условия за целия период на изплащането му.

Средно (5 votes)
Повече Информация: 

Целта на потребителския кредит е обединяване на задълженията на клиента, за да може той по-лесно да планира своите разходи и намали броя на месечните си плащания. Предоставената сума може да бъде до 30 000 лева.

Сред предимствата на кредита е предоставената на клиента възможност за прецени сам колко от свите кредити да обедини в едно. Благоприятно условие е, че клиентът спестява своето време, намалявайки броя на месечните си вноски за кредит.

Кредитополучателят може също така да използва възможността за получаване на допълнитeлна сума с цел финансиране на нов проект, която да вземе още докато изплаща потребителския кредит. Гарантирани са му също така фиксирани условия за целия период на изплащане на задължението.

Кандидатстването за кредита става изключително лесно. Клиентът трябва да посочи желаната от него сума, да отиде в най-удобния за него офис на институцията и да подпише договор за полечаване на кредита и, след като го усвои, да престъпи към осъществяване на плановете си за облегчаване на семейния бюджет.

Кредит за обединяване на задължения предлага на своите клиенти и възможността за избор на застрахователни програми, предоставени при преференциални условия.

Когато клиентът избере застраховка „Защита на плащанията“, му е гарантирана по-голяма сигурност при неблагоприятни условия като безработица или продължителен болничен.

Застраховка „Комбинирана защита“ му осигурява защита на плащанията по кредита при непредвидени обстоятелства и защита на кредитополучателя и негов близък.

Обединяването на кредити е изгодно условие за клиентите, които ползват повече от един кредит. Това се прави чрез отпускане на нов, потребителски кредит, който може да покрие различни видове задължения - потребителски и жилищни кредити, овърдрафти, дългове по кредитни карти и други. Повече информация за това можете да получите в раздела "Често задавани въпроси".