СИБанк

Новата кредитна карта "За теб" е предоставена с промоция - освобождаване от такса разглеждане на документи, валидна до 30.11.2016 г.

Други предимства на картата са осигурената 2% отстъпка при пазаруване в хранителни магазини и осигуреният 55 дни гратисен период

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Револвираща кредитна карта "За теб" осигурява 2% отстъпка при пазаруване и е издаване без изискване на такса за разглеждане на документи.

Кредитната карта може да бъде MasterCard Standard PayPass, Visa Classic, MasterCard Gold PayPass. Кредитният лимит на стандартните карти е от 500 до 10 000 лв., а при златните - до 20 000 лв., когато не е изисквано обезпечение. При получаване на картата срещу залог на финансов актив размерът може да е до 95% от този на депозита.

При ползване на картата е осигурен 55 дни гратисен перид. Възможност за издаване на допълнителни карти и на автоматично подновяване след изтичане на договора.