Уникредит Булбанк

С потребителски кредит „Флаш“ клиентът може да получи до 100% финансиране от размера на заложените си парични средства

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Кредит „Флаш“ осигурява на клиента до 100% от размера на депозита, предоставен като обезпечение. Срокът за изплащане е 25 години, с избор на погасителен план на равни или намаляващи месечни вноски.

Годишният лихвен процент се формира от лихвения процент, начисляван според сумата на депозита, плюс определена надбавка. Дължимите от клиента такси и комисиони са формирани съгласно Тарифата на банката за индивидуални клиенти. Като обезпечение на кредита служат личните парични средства на кредитополучателя, оформени като депозит в Банката.

При кандидатстване за кредита не са поставени ограничения по отношение на доходите или възрастта на клиента.