Ай Еф Джи Лизинг

Кредит Стабилност на Ай Еф Джи Лизинг е нецелеви потребителски кредит, който е предназначен за финансиране на текущи нужди на клиента, с осигуряване на сума до 10 000 лв.

Потребителският кредит е нецелеви, с изплащане на равни вноски за период от 1 до 12 месеца

Средно (9 votes)
Повече Информация: 

Кредит Стабилност е създаден, за да отговори на належащи нужди на клиента като финансиране за ремонт и довършителни дейности на жилище, покупка на техника и обзавеждане на дома.

Кредитополучателят може да използва кредита и за покупка на автомобил. Получените средства могат да бъдат употребени и при временен недостиг на парични средства, осъществяване на инвестиция, както и рефинансиране на други задължения на клиента.

Потребителският кредит предоставя на своя получател сумата, от която се нуждае – от 3 000 до 10 000 лева. Кредитът е създаден за физически лица, които получават своите доходи от трудови и извънтрудови правоотношения.

Кандидатстването за получаване на сумата става само срещу представяне на лична карта и разговор с финансов консултант на институцията.

Усвояването на кредит Стабилност може да бъде по банков път, като клиентът посочи банкова сметка, по която да бъдат преведени средствата. Погасяването на получената сума става на равни месечни вноски, като клиентът може да избере дали да превежда сумата по банков път, на място в офис или чрез паричен пощенски превод.

Периодът за погасяване на кредита е от 1 до 12 месеца. Кредит Стабилност предоставя на клиента фиксиран лихвен процент, за да може той спокойно да планира разходите си в бъдещето.

Клиентите, които са на редовен трудов договор, трябва да представят документ за получаване на своите доходи за последните шест месеца и своята лична карта. Условие за допускане на кредита е предоставяне на трима поръчители.

Кредитополучателите, които не са на трудов договор също така трябва да докажат получаваните от тях доходи за последните шест месеца, както и да представят четирима поръчители при кандидатстване за него.

Друг потребителски кредит на институцията е "Баланс" до 3 000 лв., с погасяване на месечни вноски за период от 1 до 12 месеца.