Societe Generale Експресбанк

Потребителски кредит "Фортисимо" предоставя на клиента възможност за получаване на финансиране срещу обезпечение с паричен депозит в лева или друга валута.

Други предимства на кредита са предоставеният фиксиран лихвен процент и възможността за получаване на голям диапазон от суми.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредит "Фортисимо" предоставя на клиента възможност да получи финансиране на свои неотложни нужди, като разсрочи изплащането на получената сума. Спестяванията му се запазват и той получава лихва по тях.

Клиентът използва направения от него депозит като залог за теглене на кредита и по такъв начин ползва парите от него за нужна му в момента покупка.

Кредит Фортисимо предоставя на своя получател сума от 1000 до 200 000 лева или тяхната равностойност в евро или щатски долари. Срокът за изплащане на кредита е от 12 до 60 месеца. Лихвеният процент е фиксиран за целия срок за изплащане на получената сума.

Условие за получаване на кредита е клиентът да има застраховка живот. Той също така трябва да направи залог върху депозит, открит в банката, като депозитът е блокиран в периода до изплащане на получения кредит.

Размерът на кредита се определя от сумата на депозита, както и от неговата валута, като е изчисляван като процент от него. Кандидатстването за кредита може да стане в най-удобния за клиента офис на банката, като необходимите документи за това са копие на лична карта и договор за депозит.