Уникредит Булбанк

Потребителският кредит от УниКредит Булбанк е предназначен за финансиране на текущите нужди на клиента, с преференциални условия, когато бъде ползван от медицински лица

Получената сума може да бъде до 50 000 лева, а кандидатстването става само срещу лична карта

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Кандидатстването за кредита става бързо и лесно, срещу представяне на лична карта, като само при нужда от банката могат да изискват допълнителни документи. Клиентът може да избере дали лихвата по кредита да бъде фиксирана или плаваща.

Предоставени са му добри условия при рефинансиране. Размерът на получната сума е съобразен с нуждите на клиента, като може да бъде от 150 лева до 50 000 лева. Срокът за погасяване на кредита трябва да бъде в перод до 10 години.

Потребителският кредит е предназначен за покриване на възможно най-широк спектър от нужди на клиента. Мотото на банката за него е "Работата ти е да се грижиш за другите. С нас можеш да вземеш това, от което ти имаш нужда.".

Една от възможностите за използване на получената сума е предоставяне на финансиране за обучение или курсове, които помагат на клиента да придобие по-голяма професионална квалификaция. Кредитополучеталят може да използва получената сума, за да ремонтира или направи подобрения в своя дом.

Потребителският кредит е предназначен и за подновяване на обзавеждането на медицински кабинет, както и за закупуване на нова техника за него. При нужда клиентът може да употреби кредита за лечение на себе си или на свой близък. Той също има възможността да използва получената сума, за да рефинансира свои кредити, получени от други банки.

Други продукти на банката, предназначени за медицински лица, са кредитна карта с лимит до 10 000 лв., овърдрафт за консумативи с възобновяем лимит до 5 000 лв. и гъвкава лихва и инвестиционен кредит "Ново оборудване".