ТексимБанк

От Тексим Банк предлагат на своите клиенти получаване на потребителски кредит до 50 000 лв., с получаване на одобрение за 1 ден.

Преференциалните условия на кредита включват ниския лихвен процент, възможността за безплатна консултация и предварителна оферта за лихвени условия по кредита

Средно (9 votes)
Повече Информация: 

Потребителският кредит от Тексим Банк предлага на клиента сума до 50 000 лева или тяхната равностойност в евро. Годишният лихвен процент при изплащането на сумата започва от 6%, като е формиран индивидуално за всеки клиент, съответно неговите доходи и разходи, както и според размера на кредита.

При кандидатстване за получаването му, клиентът получава отговор дали е одобрен за него в рамките на един работен ден. Лихвените условия на кредита се договарят при предварителна оферта, според предпочитанията на клиента, без да се изисква заплащане на такси за това.

Срокът за погасяване на кредита е до 7 години, а когато клиентът го използва за рефинансиране на други свои задължения - срокът е удължен до 10 години. Погасяването на получената сума става на равни месечни вноски. Клиентът може да избере дали кредитът да бъде взет с поръчителство, при превод на заплата от негова страна или при комбинация от двете.

Неговото време е спестено чрез получаване на отговор за одобрение на изискваната сума за един работен ден, като след сключването на договора за кредит, клиентът получава до края на работния ден разрешение за него.

Кредитополучателят е освободен от такси за предсрочно погасяване на сумата, както и при откриването и обслужването на разплащателна сметка за кредита. Според желанието на клиента, той може да си направи и застраховка "Живот".

Преди да кандидатства за потребителския кредит, клиентът получава безплатна консултация със специалист от банката. Изисквания за получаването на кредита са клиентът за е навършил пълнолетие, като не трябва да бъде на повече от 68 години в рамките на изплащането му.

Нужните документи при кандидатстване за кредита включват декларация на работодател, а при представяне на поръчител - справка за него. Кредитоискателят трябва да представи получавани от него доходи, които могат да бъдат от безсрочен трудов договор, договор за управление и контрол, доходи от свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Според финансовото състояние на клиента, от него могат да бъдат изисквани и някои допълнителни документи или представяне на поръчител.

Освен стандартен потребителски кредит, клиентът може да кандидатства за потребителски кредит без поръчител до 7 000 лв. и лихва от 8.45%; и за потребителски кредит, обезпечени с парични средства, с максимална сума до 95% от размера на обезпечението - влог или депозит, и според валутата, с променлива лихва и срок за погасяване до 7 години.