Ай Еф Джи Лизинг

Потребителски кредит "Баланс" на Ай Еф Джи Лизинг е нецелеви потребителски кредит, който е предназначен за лица, които получават доходите си от трудови и извънтрудови правоотношения, с максимален размер до 3 000 лв.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Кредит Баланс предоставя на клиента суми от 400 до 3000 лева. Кандидатстването за него става само срещу копие на лична карта на клиента, при проведена среща с консултант на финансовата институция.

Кредитът е отпускан бързо и лесно, с гарантирани прозрачни условия и без скрити такси. Усвояването на получената сума става по банков пък, като клиентът посочва по коя банкова сметка да му бъдат преведени парите или това да стане чрез паричен пощенски превод.

Погасяването на кредита става на равни месечни вноски, като срокът за изплащане на задължението може да бъде от 1 до 12 месеца.

Потребителски кредит Баланс осигурява на клиента средства при бърза необходимост. Кредитът може да бъде използван за осъществяване на ремонт, за закупуване на техника и обзавеждане. Клиентът може да използва получените средства и за осъществяване на планирана от него почивка или за заплащане на таксите за своето образование.

Кредит Баланс може да бъде получен от клиенти на редовен трудов договор, като от тях се изисква представяне на лична карта и на документ за получаваните от тях доходи за последните шест месеца.

Изискването за поръчител се определя от изискваната сума. При кредит с размер до 1500 лева, клиентът трябва да представи един поръчител, а за суми от 1500 до 3000 лева – от институцията изискват двама поръчители.

Клиентите, които не са на трудов договор и получават доходите си по други начин, трябва да представят служебна бележка за получаваните от тях средства. Клиентът трябва да представи своята лична карта, както и двама поръчители при изисквана сума до 1500 лева и трима поръчители – за кредити в размер от 1500 до 3000 лева.

Редовните клиенти на „Ай Еф Джи Лизинг“ могат да се възползват от предложените им изгодни условия за намаляване на месечното оскъпяване до 3,98%, като идеята е те да бъдет доволни от предложените им условия и да използват отново услугите на институцията.