Societe Generale Експресбанк

От лизинговото дружество Сожелиз България предлагат уникалния продукт - лизинг „Защита“ за финансиране на леки автомобили.

Атрактивните условия на лизинга включват фиксирана лихва за целия срок на лизинга, както и предоставените на клиента спокойствие и сигурност чрез покриването на редица рискове - „Безработица“, „Временна неработоспособност“, „Трайна неработоспособност“ и „Живот“.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

За получаване на лизинг „Защита“ могат да кандидатстват лица на възраст от 18 до 65 години. За да бъде застрахован за риска „Безработица”, клиентът трябва да бъде назначен по трудов договор.

Условията на лизинга включват фиксирана лихва за целия срок на договора, което позволява на клиента да планира по-лесно своите средства. При случай на злополука или други нежелани събития, от дружеството предлагат на лизингополучателя финансова подкрепа.

Когато клиентът е затруднен поради времена неработоспособност, от Сожелиз предлагат покриване на вноските по лизинга за период до 6 месеца. Лизинг „Защита“ гарантира на клиента също покриване на вноски за 6 месеца и при загуба от негова страна на работното му място при случай на съкращение.

При крайни условия като настъпване на смърт или трайна неработоспособност на клиента, остатъчната стойност по полученото финансиране е поета от застраховката. На клиента е гарантирано също покриването на всяко изменение на приложимата лихва по договора за лизинг, което може да стане поради промяна в икономическата среда, базови индекси и други подобни условия.

За получаване на лизинг Защита клиентът трябва да избере желания от него автомобил и да посети най-удобния за него офис на Сожелиз. Лизингът може да бъде получен и от дилърите на нови автомобили, партьори на лизинговото дружество.