Банка ДСК

"ДСК Лизинг" предлага на своите клиенти финансов лизинг за придобиване на нови и употребявани леки автомобили.

Лизингът е предоставян при конкурентни пазарни условия и може да бъде получен от физически и юридически лица.

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Лизинг за леки автомобили предоставя на клиента възможност да си набави нов лек автомобил или да вземе употребяван, който обаче не трябва да е на повече от 7 години в края на лизинговия период.

Минималното финансиране, което може да бъде получено за тази цел, е 4000 евро, което е без включен данък добавена стойност. Лизингополучателят изплаща дължимия ДДС разсрочено, с всяка вноска през целия период на лизинга.

При взимането на финансовия лизинг, клиентът трябва да заплати авансова вноска по актива. При взимане на нов автомобил вноската трябва да е минимум 10% от неговата стойност. Когато автомобилът е употребяван - минимум 20%.

Срокът за изплащане на лизинга също зависи от вида на актива, като при нов автомобил е до 60 месеца, а при употребяван - до 48 месеца. При условие, че в началото на лизинга автомобилът е не по-стар от 1 година може да се допусне срок за изплащане на употребявания автомобил до 60 месеца. Вноските по лизинга са изчислени на база 3-месечен Euribor и са дължими всеки месец до изплащането му.

Клиентът може да използва предоставения му лизингов калкулатор, за да провери предварително какви са условията. Автомобилът трябва да бъде застрахован с Автокаско и Гражданска отговорност.

От "ДСК Лизинг" предлагат и лизинги за товарни автомобили, строителни машини, селскостопански машини, недвижими имоти и други.