АвтоКредит

AutoCredit е уникално за нашия пазар финансово решение, предоставящо на клиента възможност за взимане на кредит за покупка на употребяван автомобил при гъвкави условия

Онлайн автокредит осигурява бързо одобрение до 1 час, като автомобилът става веднага собственост на клиента

Средно (7 votes)
Повече Информация: 

Кредит за употребяван автомобил може да бъде получен лесно и удобно, чрез изпращане на онлайн заявка. На нея клиентът трябва да посочи нужната му сума, за да закупи желания от него употребяван автомобил. Той може сам да избере своя автомобил, който да е на стойност в диапазона между 2 500 и 20 000 лева, според която се определя и изисквания процент на самоучастие.

Полученото финансиране е до 8 000 лева, като от клиента се изисква самоучастие в размер на минимум 20% от цената на колата. Срокът за изплащане на финансирането може да бъде от 6 до 24 месеца.

Предимствата на AutoCredit са предлаганото на клиента гъвкаво финансиране - той може сам да посочи желаната от него сума и срока за изплащане за закупуване на употребяван автомобил. След сключването на договора за лизинг, активът става собственост на клиента, без обвързване със застрахователи и сервизи.

Той може сам да избере къде да застрахова и поддържа закупения от него автомобил. Одобрението на онлайн запитването за лизинг става в рамките на 1 час, без за това да е нужно представяне на поръчители. На клиента са гарантирани ясни условия, като в договора не се крият допълнителни такси. Единственото изискване към него е да бъде на възраст между 18 и 65 години и да получава регулярни доходи.