Алианц Банк

Кредит "Автомобил" е предназначен за клиенти, които имат нужда от автомобил - нов или употребяван, лек или лекотоварен.

Кредитът може да бъде получен бързо и лесно и е предназначен за физически лица или за фирми, като размерът на самоучастието се определя от вида на автомобила

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Автокредитът предоставя на клиента възможността да закупи веднага нов или употребяван лек автомобил, предназначен за неговите лични нужди или пък за оптимизиране процесите на неговото предприятие.

Клиентът може да получи автокредита в размер до 50 000 евро или тяхната равностойност в лева. Срокът за изплащане на придобития кредит е от 1 до 6 години.

Годишният лихвен процент е определян в зависимост от това дали автомобилът е нов или употребяван и от срокът за погасяване на кредита и неговата валута.

Нужното обезпечение за получаване на кредит "Автомобил" е определено според неговия получател. Когато за него кандидатства физическо лице, изискваната гаранция е представяне на лице-поръчител. Когато кредитът е ползван от юридическо лице или едноличен търговец е нужно направата на особен залог на автомобила в полза на банката.

Изискванията към клиента при ползване на употребяван автомобил са следните: при условие, че придобитият чрез кредита автомобил е употребяван, той трябва да бъде на максимална възраст от 48 месеца към датата на кандидатстване за кредита.

Друго условие при покупка на употребяван автомобил е сборът от възрастта на автомобила и срока за погасяване на кредита да не е повече от 5 години. За повече информация относно автокредита клиентът може да посети най-удобния за него офис на банката.