Централна Кооперативна Банка

Кредитни карти осигуряват изключително дълъг гратисен период при пазаруване до 60 дни и притежават функционалностите на безконтактното плащане

Кредитните карти MasterCard и Visa предоставят безплатна застраховка при пътуване в чужбина и отстъпки при пазаруване с картата според програмата CCB Bonus

Средно (8 votes)
Повече Информация: 

Тези карти могат да осигурят на своя притежател престиж и самочувствие, нужно за всеки успял човек и с тях иначе досадното пазаруване се превръща в истинско удоволствие. Всеки клиент може да се възползва от кредит при изгодни условия по всяко време и навсякъде по света.

При ползване на картите е предвиден дълъг гратисен период при пазаруване - до 60 дни. Лихвеният процен е 14% за валута лева, евро и щатски долари и още по-изгодна лихва при новоиздадени карти Visa Gold и MasterCard Gold - 10%.

Картата също така осигурява възможността да бъдат извършвани безконтактни плащания, които гарантират удобство за клиента и бързина на услугата. Всяка международна кредитна карта MasterCard или Visa може лесно да бъда поръчана в Интернет, без да е нужно посещение набанков клон.

Таксата за издаване на подобна карта, което включва и избор на нейния дизайн според преференциите наклиента, са за карта „ЕМОЦИЯ“ – 5 лв. и за карти „КЛАСИКА“ и „БЕЗКОНТАКТНИ“, за които няма включена такса.

Причината да препоръчваме всеки клиент да се възползва от безконтактни плащания с кредитна карта от Централна Кооперативна Банка е защото са бързи, удобни и сигурни. Кредитната карта на клиента може да бъде с функциите за заплащане payWave или PayPass и да има функционалност за безконтактни плащания. С нея могат да бъдат теглени пари или да се заплаща, както с всяка друга кредитна карта. 

Функцията за безконтактно плащане изисква само да бъде доближена картата до ПОС устройството, след което плащането става мигновено. Тя също е полезна при случай, че клиентът бърза при покупката си и няма време да чака за ресто или пазарува за малка сума.

Такава транзакции не включва такса и предоставя същото високо ниво на сигурност, както плащанията чрез чипа на картата. За безконтактните плащания клиентът трябва да е запознат със символа и/или едно от логата на картите. Креднитните карти Visa или MasterCard дават възможност за пазаруване без такси както в търговски обекти в България и чужбина, така и от Интернет.

При пазаруване с кредитните карти на ЦКБ е предоставена възможността за отстъпки, предлагани от търговците в програмата CCB Bonus. Друго предимство е освободената от такси възможност и за заплащане на периодични сметки за телефон, ток, вода, парно, кабелна телевизия като от банкомат бъде избрано менюто B-pay от където могат да бъдат въведени данните за търговеца и сметката.

Заедно с кредитните карти Банката предоставя на клиента също безплатна застраховка при пътуване в чужбина. За да бъде активирана тази услуга е достатъчно картата да бъде използвана по време на пътуването. В случай на необходимост от своята застраховка клиентът трябва да се обади по телефон, за да получи своята безплатна медицинска помощ и защита от 22 вида застрахователни събития на стойност до 30 000 щатски долара.

Срокът за одобрение на картата е до 2 работни дни. Картите със стандартен дизайн КЛАСИКА, които нямат преференциален дизайн, са издавани безплатно. Всичко това става само чрез  стандартен формуляр –  Искане за издаване на кредитна карта, поместен в Интернет, като клиентът може да посети и някои от клоновете на банката.

Допълнителните услуги, които предоставят кредитните карти Visa и MasterCard за удобствои комфорт наклиента са опциите SMS Детектив, Easy-info, SMS известия, CCB Online и B-pay. При открадната и загубена карта, клиентът може да се обажда денонощно на обявените от банките телефони, за да блокира спешно своят карта и да се защити от злоупотреби.