Банка ДСК

Револвиращи кредитни карти Galaxy са предлагани с логото на MasterCard и Visa и ползване на безлихвен гратисен период от 45 дни

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Банката предоставя на своя клиент избор между два вида кредитни карти с револвиращ кредит. Те носят логото на MasterCard или VISA – най-популярните марки в света при картовите разплащания. Едната е MasterCard Galaxy, представляваща стандартната кредитна карта на MasterCard (или MasterCard Standard). Другата карта е VISA Galaxy, която е класическата кредитна карта на VISA (VISA Classic).

С кредитните карти Galaxy клиентът може да извършва плащания – в търговски обекти или в Интернет. Той има възможността да избира как да тегли парите си – в брой, от банкомат или в банкови клонове. Картите предлагат на техния собственик и удобството да прави резервации и да плаща за хотели, да наема коли, както и да резервира и заплаща самолетни билети.

Едно от предимствата е, че отпуснатият кредит няма краен срок за погасяване. Също така, клиентът дължи лихва единствено върху използваната от него сума от кредита. Удобно е, че той може да разполага с нужните му на момента средства по всяко време и навсякъде по света.

Има възможност да избира между три валути – лева, евро, щатски долари. На картодържателя е предоставена възможност да ползва безлихвен кредит до 45 дни. Той има възможността сам да прецени кога и как да погасява задълженията си, като след всяко покриване на сумата той може да ползва кредита си отново. Минималната месечна погасителна вноска е 3% от задължението.

Клиентът може да захранва картата и със собствени средства, с които да разполага над кредитния си лимит. При желание може също да издаде допълнителни карти. Неговата сигурност е гарантирана с вградения в картата чип.

От банката предлагат също златни и платинени кредитни карти MasterCard и Visa. По-принцип, златните и платинени карти осигуряват по-висок кредитен лимит, а лихвите по тях също могат да са по-ниски; друго предимство са осигурените застраховки, както и възможността за големи отстъпки при търговци, както и достъп до специални салони и осигураване на членство в престижни клубове. Те потвърждават определен стандарт на живот. Повече информация за това можете да намерите в статията "Престиж на кредитната карта", в раздел "Често задавани въпроси".