Първа Инвестиционна Банка

Кредитните карти с неснижаем остатък на Fibank са банкови карти, при които клиентът ползва своите собствени средства, за да се разплаща в търговски обекти

С тях той може да осъществява покупки по Интернет, да прави резервации за хотели, да наема коли под наем и други, като може да разбере от различни видове карти според своите нужди

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

За да притежава такава карта не е необходимо да кандидатства за кредитен лимит от банката – клиентът сам внася средствата, с които иска да разполага, по сметката на своята Visa или MasterCard с неснижаем остатък.

Кредитните карти с неснижаем остатък на Fibank позволяват на клиента да направи избор между стандартните Visa и MasterCard или да опита удобството на безконтактните плащания с MasterCard PayPass и Visa Classic payWave.

Кредитна карта с неснижаем остатък предоставя на клиента оптимална сигурност, независимост и гъвкавост, всеки път, когато се нуждае от пари в брой или плаща своите покупки в страната и чужбина. Самият клиент определя с какви средства ще разполага. Тъй като той не използва предоставен от банката кредитен лимит, не е необходимо да връща средства по кредитната карта и не дължи лихва за използването ѝ.

Клиентът може да използва своята кредитна карта с неснижаем остатък за плащане на стоки и услуги в търговската мрежа и Интернет, без да е необходимо да носи пари в брой. Кредитна карта с неснижаем остатък може да бъде ползвана в магазини, хотели, ресторанти, пътни агенции, авиолинии, музеи, театри и др. в целия свят. Клиентът може да тегли от нея пари в брой в над 300 000 банкови гишета и на над 800 000 банкомата по целия свят.

Удобство за него е също, че има възможността да се разплаща в местната валута, където и по света да се намира, като след това плащанията са преизчислявани във валутата на личната му сметка автоматично. Тъй като времето е ценно, картата предоставя на клиента възможността по-бързо да прави резервации за хотели, ресторанти, самолетни билети, за театър, концерт и др.

С картата могат да бъдат вземани и коли под наем, без клиентът да плаща депозит за това. За негово спокойствие, той може да лесно и удобно да следи всички направени с картата плащания. Притежателят на карти Visa или MasterCard има удобството да поръчва всякакви стоки и услуги онлайн, във всички интернет магазини и сайтове, предлагащи различни услуги.

Тъй като картата е предназначена за използване и в Интернет, клиентът получанва гарантирана сигурност при онлайн плащания чрез новата услуга на Банката – "3D Сигурност на карти". Заедно с нея той получава и безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие до 25 000 щатски долара.

Застраховката се активира при закупуването на туристически пакет или плащането на нощувка в хотел, самолетен билет, наемане на автомобил или друга услуга, свързана с пътуване извън границите на България. Застраховката покрива 16 вида застрахователни събития. При възникване на събитие, което налага ползването на застраховката, необходимо е клиентът да се обади незабавно, по всяко време на денонощието, на представените му телефони за връзка.

Нужно е клиентът за избере оптималната за своите нужди кредитна карта. Кредитните карти с неснижаем остатък са няколко различни вида. Според възможностите за ползване и предоставените условия картите са разпределени на три основни групи. Картата Visa Classic или MasterCard Standard е подходяща за всекидневни покупки в рамките на дневния лимит.

Тя позволява на клиента да прави безналични плащания или да ползва картата за теглене на суми както в страната, така и в чужбина. По-голяма гъвкавост при по-високи нива на лимити е предоставена от картата Visa Gold или MasterCard Gold. Хората, които пътуват много, правят големи покупки и ценят финансовата гъвкавост, не обичат да бъдат лимитирани. С Visa или MasterCard Gold този проблем е решен.

Последният вид е картата MasterCard PayPass или Visa Pay Pass, подходяща за всекидневни покупки, която дава възможност и за безконтактни плащания на подходящите ПОС терминали.

Според титуляря на картовата разплащателна сметка Visa и MasterCard също могат да бъдат два вида. Основна карта, издавана на титуляра на разплащателната сметка; и допълнителна карта - за близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка.