Societe Generale Експресбанк

Револвиращата кредитна карта с лимит до 20 000 лв. може да бъде издадена като класическа или златна карта с логото MasterCard или Visa, като е предоставена с допълнителни услуги и застраховки и гратисен период за покупки до 45 дни.

Предоставена 20% отстъпка от таксата за обслужване при ползване на SMART Пакет.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Револвираща кредитна карта TheONE предоставя на клиента висок кредитен лимит до 20 000 лв. Банката предлага също така кредитна карта TheONE Gold с по-висок кредитен лимит, без изискване за поръчител и добри лихвени условия.

Клиентът може да избере в каква валута да бъде картата - лева или евро. Също така какъв да бъде нейният вид - MasterCard и Visa, стандартна или златна. Минимална погасителна вноска възлиза на 5% от усвоения лимит в края на отчетния период като всичко става при прозрачини и атрактивни условия. Предоставена е и възможност за автоматично плащане на минимална погасителна вноска. Когато клиентът направи абонамент за BankOnSMS, той получава месечни извлечения и възможност за sms известяване за всяка извършена транзакция.

Предимствата на кредитната карта включват осигурената "Гаранция за най-добра цена” - когато клиентът забележи, че закупена от него стока с картата е предложена при друг търговец на по-ниска цена, може да получи възстановена разликата при валидни определени условия по застраховка. Клиентът е застрахован чрез „Защита на покупките”, като в случай на повреда, кражба или загуба на закупени с картата стоки, могат да бъдат възстановени съответните разходи по ремонт или подмяна. Също така при ползване на картата онлайн е осигурена защита на онлайн плащанията чрез 3D Секретен код – най-сигурната платформа за онлайн разплащане. Притежателят на карта TheONE може да си направи застраховка Злополука, както и Помощ при пътуване в чужбина, чрез която са му възстановени разходите при ползване на извънредни услуги.

Револвираща кредитна карта TheONE Gold предоставя както по-висок кредитен лимит, така и по-изгодна лихва, които условия са комбинирани с обичайните превилегии на златните кредитни карти - специални удобства и по-добри възможности за настаняване, възможност за участие в кампании и томболи както и високо застрахователно покритие.