Банка ДСК

Продукт, създаден съвместно от ДСК и Асоциацията за подпомагане на академичната общност, с осигурена по-ниска годишна такса и отстъпки, както и възможност за кандидатстване онлайн.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

С кредитна карта DSK-ITIC Credit, клиентът може да се идентифицирате като преподавател. Това му предоставя възможността да се възползва от преференциите, предлагани от партньора АПАО.

Картата е предназначена за преподаватели на редовна практика във висши, средни и основни учебни заведения, лектори на трудов договор, както и преподаватели на редовна практика в езикови школи, членки на Оптима.

Картодържателят получава преференции по време на пътуване – специални цени за самолетни и автобусни билети, отстъпки при настаняване в хостели и хотели, както и преференциални цени за застраховки при пътуване. Той може да използва картата си в чужбина като получава отстъпки в над 3 000 обекта по света, включително музеи, културни и исторически забележителности, кина, галерии, театри, ресторанти, заведения и др. Чрез използване на DSK-ITIC Credit в България на клиента са предоставени над 1 000 преференции в най-разнообразни области.

В замяна на многото предимства, предоставени от картата, те имат само едно задължение – всеки месец трябва да внасят на 10-то число изчислената минимална сума за револвиране при ползването на картата, като това трябва да стане в рамките на 15 дни. Минималната сума за револвиране представлява 3% върху цялото задължение на клиента, формирано към падежа.

Кредитната карта на ДСК може да бъде издадена без обезпечение. При изисквана от клиента сума до 1 000 лв няма изискване от него да доказва своите доходи. Клиентът получава възможността за ползване на безлихвен кредит до 45 дни.

При случай, че в рамките на гратисния период клиентът има възможност да погаси цялото си задължение към падежната дата, той е освобождаван от лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец. За максимално улеснение на картодържателя му е предоставено удобството сам да решава кога и как да погасява задължението си, като след всяко погашение може да ползва кредита си отново.

Той също така може да захранва картата си и със собствени средства, с които да разполага над кредитния си лимит. Заедно с картата, клиентът получава справочник за отстъпките, от които може да се възползва чрез кредитната карта DSK-ITIC Credit.

По всяко време на деня може да се осведоми с актуална информация за отстъпките и на сайт www.isic.bg. Всеки клиент, отговарящ на условията – преподавател на редовна практика във висше, средно или основно училище, лектор на трудов договор или преподавател на редовна практика в езикова школа, членка на Оптима, може по всяко време да кандидатства за своята преподавателска кредитна карта DSK-ITIC Credit в удобен за него клон на Банката или да подаде електронно искане през Интернет страницата на Банка ДСК.