Централна Кооперативна Банка

Ипотечен кредит "Възможност" е отпускан за финансиране на текущите нужди на клиента, с освобождаване от такси и изгодна лихва.

Атрактивните условия на кредита включват безплатната имуществена застраховка на ипотекирания имот и възможността за допълнителна отстъпка от лихвата при клиенти с добър профил.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Ипотечен кредит "Възможност" предоставя на клиента сума в размер до 150 000 лева или тяхната равностойност в евро. Срокът за погасяване на получената сума е до 25 години. Като обезпечение за кредита трябва да служи напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот.

Процентът на кредитиране е определян в зависимост от местонахождението на имота и вариантът за пълна или ограничена отговорност като възлиза до 70% от оценката на имота.

Лихвеният процент е формиран на годишна база, фиксиран за първата година и плаващ за останалия период. При "пълна отговорност" е предвидена лихва от 4,1%; при "ограничена отговорност" е предложена 5%. Възможност за избор между кредит с фиксирана лихва за първите 12 месеца и плаваща за останалия период или погасителен план с плаваща лихва за целия период на изплащане.

Заедно с ипотечния кредит, клиентът получава безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец. Предоставена му е също така безплатна международна дебитна карта Maestro или Visa Electron.

Клиентът получава също така възможност за издаване на кредитна карта Visa "CCB - Bulgaria Air" с лимит до 1500 лв. с 0% лихва за първите 6 месеца и без годишна такса за първата година.

Кредитополучателят може сам да пресметне размера на месечната си вноска като използва предоставения му онлайн калкулатор за ипотечен кредит за текущи нужди "Възможност". Понастоящем банката не събира никакви такси при разглеждане, отпускане и усвояване на кредита.

Клиентът може да получи ипотечен кредит за текущи нужди "Възможност" при няколко условия: има добър осигурителен доход; работи на безсрочен трудов договор поне от шест месеца при настоящия си работодател; упражнява свободна професия поне от една година. Изискванията към него са да получавате доходите си по сметка в банката, като сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 60% от доказания нетен месечен доход на семейството.

Кредитът може да се ползва за ремонт и обзавеждане, разходи за образование, семейни събития, лечение и др., както и за закупуване на недвижим имот и рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки.

Друг ипотечен кредит, предлаган от банката, е "Дом за теб", с размер до 150 000 евро и лихва от 4%, заедно с безплатна застраховка на ипотекирания имот.